מיכל למיחזור סוללות

מיכל למיחזור סוללות

מיכל למיחזור סוללות או דיסקים משמש למיחזור סוללות ודיסקים ניתן להתקין את המיכל למיחזור על פח טמון קרקע או בכל מקום שבוחרים.